Grafiskt stöd till projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE

loggor-hallbar

Projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE har fått 48 Mkr i stöd från Delegationen för hållbara städer 2010–2014. Det är ett brett och intressant innehåll i projektet. Fokus ligger på energieffektivisering av gamla universitetshus (te x Kungshuset och Historiska museet), nya hus med miljöspets (Ideon Gateway), attraktiva gång- och cykelstråk samt urban grönska. Man planerar också kompakta studentbostäder och ett Hållbarhetshus som en mötesplats och som en möjlighet att simulera nya stadsmiljöer i en 3D-cave. Man samarbetar med Lunds kommun, Ikano fastigheter, Statens fastighetsverk, Akademiska hus och AF Bostäder. Grafolin är upphandlad för grafiska tjänster. Projektet inramas av Lund Northeast tillsammans med Brunnshög, Kunskapsstråket och Spårvägar Lund C–ESS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *