Grafiskt stöd till projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE

Projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE har fått 48 Mkr i stöd från Delegationen för hållbara städer 2010–2014. Det är ett brett och intressant innehåll i projektet. Fokus ligger på energieffektivisering av gamla universitetshus (te x Kungshuset och Historiska museet), nya hus med miljöspets (Ideon Gateway), attraktiva gång- och cykelstråk samt urban grönska. Man planerar också kompakta studentbostäder och ett Hållbarhetshus … Läs mera

Treenighet

När nu spårvägsprojektet i Lund kommer närmare en realisering har de bestämt sig för att göra gemensam sak med Brunnshög och Kunskapsstråket och ha en logga i samma familj. Rätt tänkt, tycker jag. Och roligt när man samarbetar för att bli starkare ihop. Och roliga uppdrag för Grafolin.

Nya Lund!

Nu är den ideella föreningen Nya Lund bildad!

Nytt uppdrag! Ny stadsdel i Lund!

Nu är upphandlingen klar och Grafolin fick jobbet. Ett mycket välkommet uppdrag – att ta ansvar för den grafiska profilen för Lund NE/Brunnshög. Det är tio år sedan jag arbetade med ett liknande projekt för Bo01, i västra hamnen i Malmö. Otroligt kul få nytta av de erfarenheterna! Det blir en helt ny stadsdel i Lund. Här ovan ser man en … Läs mera

Framtidstro – Lund NE/Brunnshög

Jag tror att Lund NE/Brunnshög kan bli precis det lyft som Lund så väl behöver. En helt ny stadsdel planeras, med plats för 50.000 personer. Förutom arbetsplatser som ESS och Max Lab IV ska det byggas bostäder, anläggas spårvagn och ett helt nytt grönt rekreationsområde. Centrum förbinds dessutom med området via en alléprydd Sölvegata. Ledorden är Klimatanpassning, Värna den goda … Läs mera