Lund får som första stad i Sverige ett klimatpolitiskt råd

Det nationella Klimatpolitiska rådet bildades den 1 januari 2018 med uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Lunds kommuns klimatpolitiska råd instiftades under sommaren 2018, som första stad i Sverige. Det klimatpolitiska rådet består av forskare från Lunds universitet och SLU. Rådet har i uppdrag att granska Lunds kommuns … Läs mera