Här kan du läsa mer om några av de kunder och uppdrag jag har arbetat med under mina drygt 20 år på Grafolin:

SLU i Alnarp/Spektra

Tidskriften STAD är en tidskrift om livet i staden, som ges ut av SLU och vänder sig till landskapsarkitekter och stadsplanerare. Tidningens fokus är offentliga rum, hållbarhetsfrågor och barnets plats i staden. Jag redesignade tidskriften 2012 och har sedan dess gjort 13 nummer i den nya formen. Ett väldigt roligt uppdrag med kunniga journalister och nyfikna redaktionsmedlemmar.

Utmaning Hållbart Lund

Detta samarbete mellan Lunds kommun och Lunds universitet syftar till att hitta och visa gemensamma samarbeten inom hållbarhetsområdet. Jag har gjort den grafiska profilen, arbetat som art director och producerat trycksaker, korrespondensmaterial, vepor, broschyrer och roll-ups. Mina kontorskollegor Khaki webbyrå har gjort webben och Jutta Falkengren illustrationer.

Planet Lund, Hållbarhetsfestival

Den här två veckor långa festivalen i Lund involverar många intressanta aktörer och arrangerades av Utmaning Hållbart Lund 2013. Basen i festivalen var en utställning som heter ”Hard Rain: whole earth?”, som setts av 15 miljoner människor världen över. Utställningen, som tog sin utgångspunkt i Bob Dylans låt ”Hard rain”, illustrerar låtens alla strofer med foton och ger förslag på enkla lösningar till hur vi kan lösa de problem som vår planet står inför. Jag formgav profilen samt producerade stortavlor, bussreklam, affischer, program, skyltar, annonser och utställningsmaterial. Även här uppstod ett kontorssamarbete med Khaki webbyrå och Jutta Falkengren.

Bo01

Temat för mässan Boo1 (som arrangerades i Malmö 2001) var ”Framtidsstaden i det ekologiskt hållbara informations- och välfärdssamhället”. Mässan visade prov på den tidens idéer kring hållbarhet, miljö, teknik, trivsel och estetik för människor; tankar som i dag införlivas mer och mer i byggprocessen av nya bostadsområden. Jag skapade och producerade mässans grafiska profil, affischer, kataloger, skyltning och en väldig massa mer. Intressant att få vara med i alla delar och tänka helhet – grafisk form utifrån mässans totala koncept.

Movium

Åt SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling har jag bland annat tagit fram foldern ”Barns plats i staden”, som utgår från FN:s barnkonvention. Jag har även formgett rapporten ”Dags att rusta skolan”, som beskriver en engelsk storsatsning på skolan och vilka slutsatser man kan dra inför en liknande satsning i Sverige. Utgångspunkten var dokumenterade samband mellan god arkitektur och förbättrade studieresultat. I boken ”Barns rätt till staden”, som jag formgett och producerat, presenteras resultatet av ett långsiktigt arbete med barn och arkitektur, utfört av Göteborgs kulturförvaltnings fantastiska arkitekturpedagoger.

Region Skåne

På uppdrag åt projektet ”Barn som far illa” har jag tagit fram en broschyr som fungerar som ett hjälpmedel för vårdcentraler, att använda när de arbetar med misstänkta fall av barn som far illa. Ett känsligt innehåll som det gällde att ge en varsam grafisk form. Broschyren formgavs och producerades 2006 och uppdaterades 2011.

Lund NE/Brunnshög

En ny stadsdel växer fram i nordöstra Lund, som på sikt kommer bli lika stor som Lunds centrum. Ett stort och hoppfullt arbete görs av projektkontoret på Lunds kommun. Visionens tre ben är: Världens främsta forsknings- och innovationsmiljö, ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande samt ett regionalt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation. Precis vad Lund behöver för att ta nästa steg i stadens utveckling! Jag har gjort den grafiska profilen samt är upphandlad för att arbeta löpande med det grafiska designarbetet.

Hungerprojektet

Hungerprojektets idé är att stötta egna idéer och eget företagande på plats i utsatta länder, istället för att skänka pengar till välgörenhet. Jag producerade deras nyhetsbrev under cirka ett års tid, där jag stod för formgivning och grafisk produktion.

Matarvet

Denna katalog listar gårsdsbutiker i hela Sverige och är samtidigt en guide för att kunna handla närproducerat. Jag formgav katalogen 2012.

Svenskt Kulturarv

Upptäcktsresan är en katalog som beskriver cirka 250 svenska museers verksamhet. Katalogen visar upp en otrolig mångfald; det var en kick att varje gång att se kreativiteten i hela vårt avlånga land. Jag formgav och producerade katalogen i nio år.

Feldenkraisservice

Det här företaget utbildar i och ger behandlingar enligt feldenkraispedagogiken. Jag har bland annat varit med och producerat deras logotype och grafiska profil, CD-omslag, ett tiotal illustrationer och en bok.

C5 Ligno Technologies

Detta forskningsföretag har hittat helt nya sätt att utvinna biobränsle ur restprodukter. Jag har formgivit och producerat deras logotype, grafiska profil och webb.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *