Qday, The Human Interface

Universitetsaulan är otroligt vacker. Taket är målat i fantastiska färger och hela rummet andas idéer, förväntan och nyfikenhet. Därför är det väldigt passande att förlägga Qday dit. En dag full av talare kring ämnet The Human Interface, ämnad att inspirera och väcka frågor. Ny teknik möter en människa som inte hunnit förändras i samma snabba takt. Vad händer när vi … Läs mera