Logotyper, logotyper…

När jag inte jobbar med tidskriften STAD gör jag logotyper och grafiska profiler i höst. Inte alls dumt att växla. Till höstens uppdrag hör Internationella miljöinstitutet (iiiee), LundaEko (Lund Kommuns miljöprogram) och Entrepreneurial Copy (engelsktalande copywriter med inriktning på organisationers kärnverksamhet). Fågeln ovan var ett förslag till ytterligare ett företag, Det har delvis ändat inriktning på färden och då stämde … Läs mera

Grafiskt stöd till projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE

Projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE har fått 48 Mkr i stöd från Delegationen för hållbara städer 2010–2014. Det är ett brett och intressant innehåll i projektet. Fokus ligger på energieffektivisering av gamla universitetshus (te x Kungshuset och Historiska museet), nya hus med miljöspets (Ideon Gateway), attraktiva gång- och cykelstråk samt urban grönska. Man planerar också kompakta studentbostäder och ett Hållbarhetshus … Läs mera

Readmeet, så här blev loggan

Idén är en symbol som föreställer en bok som två personer håller i och läser tillsammans. Man kan också se symbolen som två ögon och en glad mun eller en sagoaktig symbol (krona). Rent grafiskt så är formen hämtad från M:ets ”innandöme”. Typsnitt: Gill. Webbplats: http://readmeet.wordpress.com/

Ny, spännande kund!

Supersnygga möbler! Det tyckte både jag och Maria när vi fick se några av alla de produkter som vår nya kund bestämt sig för att importera och sälja via nätet. Rått och vackert. Grafolin formger logotype och grafisk profil och Khaki webbyrå bygger e-butik.