Readmeet

Roligt ideellt uppdrag! Hjälper lärare och bibliotekarier att skapa en logotype för Sveriges första Readmeet. På ett Readmeet träffas läslystna och delar med sig av sina bästa knep för att stimulera läsning hos sina elever. Man har hämtat inspiration från Teachmeet där man fokuserar på att få in IT på ett vettigt och spännande sätt i undervisningen.