Spännande att få vara med där det händer!

Det är spännande att få vara med på ett hörn i det som händer i Lund. Nu är det arkitekttävling om hur ESS-byggnaden ska se ut. En hel del att ta hänsyn till ur stadsbyggnadssynpunkt. Men också en blivande symbolbyggnad för Lund med synligt läge, en viktig del av den nya stadsdelen Brunnshög och Kunskapsstråket samt höga hållbarhetskrav.