Grafiskt stöd till projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE

Projektet Hållbar kunskapsstad Lund NE har fått 48 Mkr i stöd från Delegationen för hållbara städer 2010–2014. Det är ett brett och intressant innehåll i projektet. Fokus ligger på energieffektivisering av gamla universitetshus (te x Kungshuset och Historiska museet), nya hus med miljöspets (Ideon Gateway), attraktiva gång- och cykelstråk samt urban grönska. Man planerar också kompakta studentbostäder och ett Hållbarhetshus … Läs mera

Spännande att få vara med där det händer!

Det är spännande att få vara med på ett hörn i det som händer i Lund. Nu är det arkitekttävling om hur ESS-byggnaden ska se ut. En hel del att ta hänsyn till ur stadsbyggnadssynpunkt. Men också en blivande symbolbyggnad för Lund med synligt läge, en viktig del av den nya stadsdelen Brunnshög och Kunskapsstråket samt höga hållbarhetskrav.

Treenighet

När nu spårvägsprojektet i Lund kommer närmare en realisering har de bestämt sig för att göra gemensam sak med Brunnshög och Kunskapsstråket och ha en logga i samma familj. Rätt tänkt, tycker jag. Och roligt när man samarbetar för att bli starkare ihop. Och roliga uppdrag för Grafolin.

Kunskapsstråket

Spännande när jobb ynglar av sig! Lund förändras och en ny stadsdel håller på att byggas i nordöstra Lund, Brunnshög. För att förbinda stadskärnan med Brunnshög ska det läggas extra vikt på stråket som förbinder de båda delarna av Lund, kallat Kunskapsstråket. I skrivande stund är det inte till 100 % bestämt var det har sin sträckning, men det lär … Läs mera