Intensiv start på hösten och Ida Magntorn ny hyresgäst på Winstrup

Augusti inleddes med ett nytt nummer av STAD. Tema för detta numret är ”Den mörka staden”. Där belyser (!) man ämnet utifrån så skilda infallsvinklar som hur man framställer rättvisande visionsbilder i stadsplanering, hur man planerar en stad i snö och hur man ljussätter en stad på en jämlikt sätt. Hösten är trevligt fullbelagd. Förutom ett sjunde nummer av STAD väntar arbete med … Läs mera

Kul att göra brickor!

Roligt fortsättningsuppdrag för Region Skåne. Projektet Barn som far illa går mot slut och på avslutningskonferensen vill man ge en present till alla medverkande. Det blev en bricka och här syns det färdiga resultatet, till höger om foldrar, broschyrer och visitkort som Grafolin också formgett för projektet.  

Tryckprover!

Det är något visst med att få tryckprover med posten. I dag fick jag från Prinfo, Handlingsprogram vid misstänkta barn som far illa i två versioner och ett visitkort. Nöjd med det färdiga resultatet och att tryckeriet ställt den röda färgen rätt.

Region Skåne tillbaka som kund!

I dag kom Region Skåne tillbaka som kund. Jag har arbetat med dem tidigare (under två år) och producerade då en hel del trycksaker. Det som jag tyckte kändes mest meningsfullt att göra var broschyren ”Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa”. Det är en handledning för personal på vårdinrättningar hur de ska hantera barn som de misstänker … Läs mera