Intensiv start på hösten och Ida Magntorn ny hyresgäst på Winstrup

Augusti inleddes med ett nytt nummer av STAD. Tema för detta numret är ”Den mörka staden”. Där belyser (!) man ämnet utifrån så skilda infallsvinklar som hur man framställer rättvisande visionsbilder i stadsplanering, hur man planerar en stad i snö och hur man ljussätter en stad på en jämlikt sätt.

Hösten är trevligt fullbelagd. Förutom ett sjunde nummer av STAD väntar arbete med utveckling av Internationella miljöinstitutets profil (iiiee) och färdigställande av Lunds kommuns styrdokument i miljöfrågor, LundaEko. Projektet Hållbar kunskapsstad går mot sitt slut och Grafolin fortsätter arbetet med profilerande trycksaker. Broschyrer för Region Skånes projekt ”Barn som far illa” ska uppdateras och med lite tur väntar även ett annat projekt inom Region Skånes ramar, med ett besläktat ämne. Arbetet med den grafiska profilen för de coola barnmorskorna i Lindängen i Malmö ska slutföras och Grågåsens Bigårdar ska få en grafisk profil.

Linda och Eskil Fagerström lämnar tyvärr kontoret då hösten inte innebär lika mycket kontorstid för dem som våren gjorde. I stället flyttar Ida Magntorn in, vilket vi är väldigt glada för. Välkommen Ida!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *