Framtidstro – Lund NE/Brunnshög

Jag tror att Lund NE/Brunnshög kan bli precis det lyft som Lund så väl behöver. En helt ny stadsdel planeras, med plats för 50.000 personer. Förutom arbetsplatser som ESS och Max Lab IV ska det byggas bostäder, anläggas spårvagn och ett helt nytt grönt rekreationsområde. Centrum förbinds dessutom med området via en alléprydd Sölvegata. Ledorden är Klimatanpassning, Värna den goda jorden och En stad att trivas i. Man går långt när det gäller att klimatanpassa. Det handlar både om energiproduktion, passivhus och cool islands. Då det är väldigt bra odlingsmark i området finns det tankar med om att frakta bort jorden med bibehållet näringsinnehåll, kompensation av odlingsproduktion, att kunna odla på tak och väggar och erbjuda odlingslotter. Fast mest ser jag fram mot en ny grön vacker lunga för Lund. Nya stigar att jogga på eller ha en picknick i stället för att åka ut till Skrylle. Och kul att kunna besöka ett Aboretum eller Sciencenter för barn. Eller hitta ett bra café.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *