Oxford Research, Klotet, Framtidvandring, Hållbar kunskapsstad Lund NE…

Nu är vi i gång på Winstrupsgatan igen! Vi arbetar som bäst med att försiktigt göra om butiken Klotets logotype samt butikens affischer, skyltar, webb och nyhetsbrev. Andra trevliga uppdrag är en rapport för Oxford Research där utlandsägda företag i Skåne kartläggs. Grafolin ska också göra om det befintliga materialet för Framtidsvandringar i Brunnshög – nya kartor, folder och skyltar. Arbetet med Hållbar Kunskapsstad Lund NE fortskrider. Vi påbörjar fotografering av projektet och Grafolin ska även ta fram symbolillustrationer för de olika delprojekten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *