Livet i staden

Tillampning-framsida-jan-2011-445x503-400x452

Grafolin gör två broschyrer till konferensen Livet i staden, som Movium anordnar den 26 januari.  Den ena är för Lund NE/Brunnshögs räkning och är en introduktion till Lunds nya stadsdel som växer fram i nordost. Där kan man bland annat ta del av visionen bakom och anledningen till stadsdelen, få en känsla för hur området kommer gestaltas och läsa mer om de högt ställda klimatmålen. Den andra broschyren handlar om hur man bäst planerar för en grönblå stad med parker och vatten. Exempel hämtas från Lund. Avsändare är Lunds Kommun och Movium och resultatet kommer att användas i Lunds miljöhandlingsprogram (LundaEko) samt i revideringen av Lunds grönstruktur- och naturvårdsplan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *