• Grafolin är en formgivningsbyrå som gärna vill vara med i idémässigt intressanta projekt. Extra kul med stadsplanering, hållbarhetsfrågor, kultur, konst, offentliga rum och forskning. Välkommen!  

Intensiv start på hösten och Ida Magntorn ny hyresgäst på Winstrup

  Augusti inleddes med ett nytt nummer av STAD. Tema för detta numret är ”Den mörka staden”. Där belyser (!) man ämnet utifrån så skilda infallsvinklar som hur man framställer rättvisande visionsbilder i stadsplanering, hur man planerar en stad i snö och hur man ljussätter en stad på en jämlikt sätt. Hösten är trevligt fullbelagd. Förutom ett sjunde […]

Läs hela Kommentarer { 0 }

Hur skulle en formgivare rösta utifrån symbolernas trovärdighet och utformning?

Jag hämtar partisymboler från de olika partiernas hemsidor för en artikel i tidskriften STAD. Två partier har inte svarat på enkäten som ligger till grund för artikeln (Folkpartiet och Vänsterpartiet). Jag tillåter mig att betrakta symbolerna och partiernas service på respektive webbsida ur ett formgivarperspektiv. Om jag enbart utgår från hur symbolerna ser ut och […]

Läs hela Kommentarer { 0 }

Nr 4 av tidskriften STAD

Nu är nr 4 av tidskriften STAD snart i tryckpressarna. Det här numret handlar om planering av städer. Nästa nummer landar på marken och undersöker kroppen och staden. Den trevliga traditionen med att ordna släppmingel fortsätter, den 18 mars är det dags att ses på Form/Design Center i Malmö igen. Välkommen dit kl 17 och […]

Läs hela Kommentarer { 0 }