Grafolin är en formgivningsbyrå som gärna deltar i idémässigt intressanta projekt. Extra kul tycker jag det är med frågor som rör stadsplanering, hållbarhet, kultur, konst, utemiljöer och offentliga rum. Välkommen!


I det här bildspelet ser du exempel på några av Grafolins projekt och uppdrag. Tidskriften STAD ges ut av Movium, SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling. Jag har redesignat tidskriften samt formgett och hittills producerat sju nummer. Hållbar Kunskapsstad Lund NE var ett projekt som genomförde konkreta hållbara förändringar i Lund inom områdena: energi, byggnation, gång- och cykelvägar samt grönska. Jag arbetade grafiskt med detta spännande projekt i två år. Lunds universitet och Lunds kommun (Utmaning Hållbart Lund) har de senaste åren tillsammans genomfört två festivaler inom hållbarhet och stadsodling. De har båda fått grafisk form av Grafolin.