• Grafolin är en formgivningsbyrå som gärna vill vara med i idémässigt intressanta projekt. Extra kul med stadsplanering, hållbarhetsfrågor, kultur, konst, offentliga rum och forskning. Välkommen!  

Landskap som konst

Det här är två bilder från landskapsarkitekturbiennalen Rosa Barba International Landscape Prize i Barcelona. Den översta bilden är från Chile, Termas Geometricas, Región de los Lagos, Parque National Villarrica. Foto: Guy Wenborne. Den undre bilden är från Barcelona, Garraf Waste Landfill, Vall d’en Joan. Foto:BATLLE I ROIG ARQUITECTES. Artikeln kan du snart läsa i STAD 7 […]

Läs hela Kommentarer { 0 }

Intensiv start på hösten och Ida Magntorn ny hyresgäst på Winstrup

Augusti inleddes med ett nytt nummer av STAD. Tema för detta numret är ”Den mörka staden”. Där belyser (!) man ämnet utifrån så skilda infallsvinklar som hur man framställer rättvisande visionsbilder i stadsplanering, hur man planerar en stad i snö och hur man ljussätter en stad på en jämlikt sätt. Hösten är trevligt fullbelagd. Förutom ett sjunde nummer […]

Läs hela Kommentarer { 0 }

Hur skulle en formgivare rösta utifrån symbolernas trovärdighet och utformning?

Jag hämtar partisymboler från de olika partiernas hemsidor för en artikel i tidskriften STAD. Två partier har inte svarat på enkäten som ligger till grund för artikeln (Folkpartiet och Vänsterpartiet). Jag tillåter mig att betrakta symbolerna och partiernas service på respektive webbsida ur ett formgivarperspektiv. Om jag enbart utgår från hur symbolerna ser ut och […]

Läs hela Kommentarer { 0 }