Intensiv start på hösten och Ida Magntorn ny hyresgäst på Winstrup

Augusti inleddes med ett nytt nummer av STAD. Tema för detta numret är ”Den mörka staden”. Där belyser (!) man ämnet utifrån så skilda infallsvinklar som hur man framställer rättvisande visionsbilder i stadsplanering, hur man planerar en stad i snö och hur man ljussätter en stad på en jämlikt sätt. Hösten är trevligt fullbelagd. Förutom ett sjunde nummer av STAD väntar arbete med … Läs mera

Hur skulle en formgivare rösta utifrån symbolernas trovärdighet och utformning?

Jag hämtar partisymboler från de olika partiernas hemsidor för en artikel i tidskriften STAD. Två partier har inte svarat på enkäten som ligger till grund för artikeln (Folkpartiet och Vänsterpartiet). Jag tillåter mig att betrakta symbolerna och partiernas service på respektive webbsida ur ett formgivarperspektiv. Om jag enbart utgår från hur symbolerna ser ut och hur respektive partis medieavdelning fungerar … Läs mera

Nr 4 av tidskriften STAD

Nu är nr 4 av tidskriften STAD snart i tryckpressarna. Det här numret handlar om planering av städer. Nästa nummer landar på marken och undersöker kroppen och staden. Den trevliga traditionen med att ordna släppmingel fortsätter, den 18 mars är det dags att ses på Form/Design Center i Malmö igen. Välkommen dit kl 17 och få ett ex av tidningen. … Läs mera

Logotyper, logotyper…

När jag inte jobbar med tidskriften STAD gör jag logotyper och grafiska profiler i höst. Inte alls dumt att växla. Till höstens uppdrag hör Internationella miljöinstitutet (iiiee), LundaEko (Lund Kommuns miljöprogram) och Entrepreneurial Copy (engelsktalande copywriter med inriktning på organisationers kärnverksamhet). Fågeln ovan var ett förslag till ytterligare ett företag, Det har delvis ändat inriktning på färden och då stämde … Läs mera

Hurra!

Idag börjar jag arbetet med att formge Moviums Tidskrift, i ny design och med nytt namn :). Illustration Karin Andersson/Movium.